Leonardium  /  Objevárium – Leonardo
6. 4. – 30. 6. 2018

 

OKRUHY

Malířství

Ačkoli se Leonardo vyučil malířem, za malíře se nepovažoval, přesto svou tvorbou výrazně ovlivnil vývoj malířství v Evropě. S jistotou mu dnes věda přisuzuje pouze 15 obrazů. Ostatní jsou sporné. Ve svých obrazech dokonalevyužíval perspektivu a rozvržení podle principů zlatého řezu. Díky svým znalostem anatomie, dovedl své malby osob k naprosté dokonalosti. Byl mistrem techniky sfumato, při které se překrývají přes sebe tenoučké průsvitné vrstvy barev a tím se vytváří dojem jemného prostoru a objemu. Touto technikou je malován i jeho nejznámější obraz Mona Lisa.

Autoportrét

Existuje několik kreseb a obrazů Leonarda da Vinci. S jistotou lze tvrdit, že Leonardovu podobu zobrazuje autoportrét namalovaný da Vincim v jeho šedesáti letech. Jedná se o kresbu červenou křídou na papír. Další autoportrét Leonarda, tentokrát v mladším věku, byl nalezen v jednom z kodexů. Kresba byla překryta textem o letu ptáků a trvalo celé měsíce, než se podařilo kresbu "oživit" ve speciálních laboratořích. Další podobiznou Leonarda je obraz muže s dlouhými vlasy a vousy. Muž má na hlavě černou čapku. Zda tento obraz maloval sám Leonardo není jisté. Nápis na zadní straně obrazu by tomu však nasvědčoval. Kromě autoportrétů je Leonardova podoba známa i z kresby da Vinciho žáka Francesca Melzi.

Anatomie

V době, kdy Leonardo žil, byly pitvy zakázány. Da Vinci přesto spolupracoval s filosofem Markantoniem della Tore, který přednášel na universitě v Padově o anatomii a díky tomu provedl přes 30 pitev lidských těl a nespočet pitev těl zvířecích. Leonardo vše zapsal a nakreslil tak podrobně, že jeho kresby slouží jako vzor anatomickým ilustracím dodnes. Da Vinci jako první popsal kosterní a svalový aparát, kardiovaskulární systém, lidský mozek nebo uložení plodu v děloze. V roce 1515 mu však papež zakázal pitvy provádět. Tisíce jeho podrobných kreseb bylo v 16. století sestaveno do několika anatomických alb. Podrobně však byly prozkoumány až ve 20. století.

Vynálezy

Leonardovy vynálezy lze rozdělit do několika základních oborů. Návrhy létajících strojů vychází z důkladného pozorování letu a plachtění ptáků. Pochopil, že člověk nemá sílu létat pomocí umělých křídel. Navrhl tedy kluzák, který je plně funkční. Vynálezy válečných strojů vycházely z neklidu doby, v níž Leonardo žil. Nejznámějším vynálezem je nepochybně obrněný tank. Vodní a podvodní zařízení navrhoval pro město, které stojí na vodě – pro Benátky. Navrhl kolesové lodě, ponorku a také potápěčské obleky. Leonardo navrhl také mnoho bagrů, řezacích a obráběcích strojů, fréz, kladkostrojů, mlýnů atd. Využíval při tom ozubená kola, kladky, pružiny, táhla, řemeny a také sílu vody a větru. Mezi jeho další vynálezy patří návrhy netradičních hudebních nástrojů. Zajímavý je také návrh ideálního města. Věděli jste, že Leonardo navrhl nůžky pro leváky, dámskou kabelku, nebo lyže?

Válka

Přestože Leonardo považoval válku za nejhorší lidskou činnost. Doba, v níž žil, byla dobou válek. Právě proto patřilo k jeho vynálezům i mnoho válečných strojů. Byl prvním, kdo navrhl obrněný tank, nebo kulomet. Věděli jste, že Leonardo navrhl například ponorku, potápěčský skafandr, robotické vojáky, válečný vůz s kovovými kosami, nebo obrovská děla? Při pohledu na da Vinciho válečné vynálezy je jasné, že je dobře, že nikdy nebyly sestrojeny. Byly by totiž zcela funkční a opravdu smrtonosné.

Leonardovy zápisky

Leonardo si zapisoval své poznatky a do dnešní doby se nalezlo přes 7000 stránek textu.Ze zápisů byla sestavena řada kodexů. Mezi nejznámější patří Kodex Atlanticus, Kodex
o letu ptáků, nebo Kodex Leicester, který nyní vlastní Bill Gates. Leonardo připravoval anatomický atlas, který však nebyl za jeho života sestaven do konečné podoby. Da Vinciho zápisky jsou psány zrcadlovým písmem. Proč? Leonardo byl levák a nejspíš i dyslektik a tenhle způsob psaní byl pro něho přirozenější. My si dnes k přečtení jeho zápisků musíme vzít na pomoc zrcadlo.

EXPONÁTY

UMĚNÍ

Úvodní objekt:

známá i neznámá životopisná data, která se nečekaně prolínají ve struktuře objektu inspirovaného Leonardovou kresbou.

Nástěnky:

zdroj doplňujících informací k Leonardovým projektům. Jako by si mistr sám dělal poznámky a shromažďoval výstřižky. Ale pozor, některé souvislosti a texty jsou záměrně smyšlené.

Leonardův kvíz:

zábavná hra o deseti kolech, ve které je úkolem poznat, který obraz namaloval Leonardo.

Mona Lisa – projekce:

pomocí tabletu je možné přetvořit nejznámější Leonardův obraz – Mona Lisa. Dá se vyměnit pozadí, upravit účes, něco nečekaného přidat (například brýle) a pak novou Monu Lisu odeslat do velkoplošné projekce.

Nakresli Monu Lisu:

stačí par čar a portrét je na světě. Lze to zkusit v několika názorných krocích podle našeho návodu. A pokud si snad někdo netroufá, může aspoň vybarvit předkreslený portrét.

Madona ve skalách:

Leonardo namaloval dva obrazy s tímto námětem. Oba jsou krásné, ale něčím se od sebe liší. Nabízíme vedle sebe jejich reprodukce k porovnání a úkolem je najít aspoň sedm rozdílů.

Anamorfní kresba:

je taková kresba, která se složí až v odrazu na povrchu zrcadlového válce. K dispozici je nejen několik názorných příkladů, ale také papír a tužky pro vlastní anamorfní kresbu.

Uč se od Leonarda:

Leonardo byl mistr kresby. Jeho anatomické studie slouží jako vzor i dnes. Pomocí prosvětlovacího stolu je možné učit se tahům přímo od mistra.

Leonardův deník:

veškeré Leonardovy zápisky jsou psány zrcadlově – zprava doleva. V naší pracovně je možné takové zápisky číst pomocí zrcadla anebo zkusit zapsat zrcadlově své vlastní.

Poslední večeře:

u poslední večeře, kterou zachytil Leonardo na své fresce, se mluvilo. Dokonce víme o čem. Ale co by stalo, kdyby se slova přeházela nebo kdyby postavy pronášely úplně jiné výroky? Dá se to ověřit jednoduše: pomocí reprodukce a magnetických tabulek s různými texty.

Já Leonardo:

projít si celou výstavu převlečený za Leonarda da Vinci? Proč ne, od toho tu je Leonardův budoár.
 

VYNÁLEZY

Tank:

jedním z nejznámějších Leonardových vynálezů je pohyblivá vojenská pevnost, předchůdce dnešního tanku. Říká se, že Leonardo záměrně nechal ve svých plánech chybu, aby tento stroj nemohl být vyroben. Snad proto, že neměl válku rád. My jsme do modelu jeho stroje místo děl umístili krasohledy a věříme, že dívat se na svět skrz krasohled je o mnoho lepší než skrz hledáček zbraně.

Létání:

Leonardo byl fascinován ptačím letem. Jeho studiu věnoval mnoho času. Na základě svého pozorování sestrojil model, který simuluje pohyb ptačích křídel. Na podobném jednoduchém stroji je možné si takový pohyb vyzkoušet.

Kladka:

velkou zásluhu má Leonardo na zdokonalení stavebního jeřábu. Aby jeřáb dokázal zvedat těžká břemena, využívá důmyslného systému kladek, které zmenšují sílu potřebnou ke zvednutí břemene. Na našem kladkostroji je možné porovnat, jakou sílu musí člověk vynaložit ke zvednutí stejně těžkého závaží pomocí jednoduché, dvojité nebo trojité kladky.

Mobilní most:

může si člověk s sebou nosit svůj most? Leonardo věřil, že ano. Stačí několik správně upravených klacků a dokonalý systém, jak je složit dohromady. Ti menší a odvážní se po takovém mostě budou moct i projít.

Mechanika:

všechny Leonardovy stroje jsou postavené na mechanickém principu. Jedno ozubené kolo uvádí do pohybu další soustavu ozubených kol. To je možné si vyzkoušet pomocí malé stavebnice anebo si tento princip ověřit na modelu malého stroje.
 

ANATOMIE

Pitva a anatomické puzzle:

porozumět stavbě lidského těla bylo pro Leonarda velkou výzvou. Přesností jeho anatomických kreseb jsme fascinováni dodnes. Co se ukrývá v lidském těle, je možné zkoumat pomocí dvou anatomických modelů na starém pitevním stole nebo průsvitných fólií s kresbou lidské kostry.
 

GEOMETRIE A STRUKTURY

Vitruviánský muž:

římský architekt a stavitel Marcus Vitruvius si poznamenal, že proporce lidského těla jsou klíčem k dokonalosti. Jeho popis ideálních proporcí Leonardo ilustroval kresbou mužské postavy umístěné do čtverce a kruhu, dvou dokonalých tvarů. Této postavě se říká Vitruviánský muž a pomocí ovládacího kola je možné ji rozhýbat.

Stavebnice:

tyto stavebnice vycházejí z principů stavby platónských těles, dokonalých trojrozměrných objektů, jejichž studiem se Leonardo zabýval. Pro toho, kdo bedlivě zkoumal jeho kresby, bude sestavení takových těles jistě hračka.
 

ROZJÍMÁNÍ

Leonardovy asociace:

srdcem celé expozice je stroj na spojování geniálních Leonardových vynálezů s jejich předobrazy v přírodě, kterými se bezpochyby inspiroval. Například za vynálezem kluzáku stojí pozorování letu ptáků. Co jej asi mohlo inspirovat ke konstrukci padáku? Pokud se rozsvítilo, znamená to, že byla propojena ta správná dvojice. Ale pozor, čas na správnou odpověď může vypršet...

Leonardova mysl:

kdo by se na chvíli nechtěl stát Leonardovou myšlenkou? Usazený v pohodlném sedáku, obklopený dalšími mistrovými nápady v podobě tisků na měkkých polštářích...

© Copyright Leonardium.cz